Završena infrastruktura za video nadzor u kompaniji JAT Tehnika
..............................................................................................................
22.07.2021. Optičkim kablom povezani svi važniji objekti JAT Tehnike. Povezan i sistem za Registraciju Radnog Vremena i kontrolu pristupa na kapiji kompanije (MERV)


Mi stvaramo "pametne" video nadzore

Detekcija prelaska ucrtane linije
  (cross line)
Detekcija upada u označenu zonu
  (intrusion detection)
Prepoznavanje lica (face regnation)
Brojanje osoba
Očitavanje tablica

Povezivanje video nadzora sa
alarmnim sistemom
Jednostavno, brzo, efikasno rešenje uz naše nove tehnologije i vaše poverenje
Kompanija Ling Long u Zrenjaninu povezana sa trafoom Elektrodistribucije
.................................................................................................
14.06.2021. Optičkom infrastrukturom povezana je kompanija Ling Long u Zrenjaninu sa trafoom Elektrodistribucije. Postavljen sistem za kontrolu i daljinsko upravljanje trafoa unutar Ling Longa sa Cisco opremom.

Završena fiber optička infrastruktura za računarsku mrežu u kompaniji Imlek Padinska skela
................................................................................................
14.12.2020. Mikroelektronika plus je završila fiber optičku infrastrukturu za računarsku mrežu u kompaniji Imlek Padinska skela. Posle građevinske rekonstrukcije firme postavljena optička veza između svih objekata kompanije .
Mi vas identifikujemo !

Registracija radnog vremena

Kontrola pristupa
Serveri

Radne stanice

Prenosivi računari ...
Aplikativni programi

Registracija radnog vremena

Arhiviranje

Integralni poslovni sistem
Povezujemo vas sa vama i svetom.

Lokalne računarske mreže (LAN) 

Globalne računarske mreže (WAN)

Strukturno kabliranje  - fiber optičkim

xUTP kablovima, bežične veze


Najnovije vesti
Glasajte  i testirajte se efikasno sa SunVote sistemom!
Kontakt

Telefon: 021/300-51-65 ;  
                      

E-mail:  office@mikroel.rs 
Web:    www.mikroel.rs

Design&copyright by: Mikroelektronika plus
Kontakt: 021/300-51-65   E-mail:  office@mikroel.rs     Web: www.mikroel.rs