Kontakt: 021/632-0-632 ;  021/632-0-005    E-mail:  office@mikroel.rs     Web: www.mikroel.rs
Kontakt

Telefon: 021/632-0-632 ;  
                021/632-0-005      

E-mail:  office@mikroel.rs 
Web:    www.mikroel.rs

Design&copyright by: Mikroelektronika plus
SOFTWARE
Aplikativni programi  Programi za identifikaciju i kontrolu pristupa - MERV

  Programi za arhiviranje i praćenje dokumenata - DocuManager

Programi za Psion mobilne računare

Poslovni programi

  Programi za identifikaciju:

Registracija radnog vremena i kontrola pristupa - MERV

 • Koristi ITGsr-02 terminale i Hitag-2 read-write smart kartice za bezkontaktnu identifikaciju
 • Parametrizacija za sva moguca radna vremena
 • Direktna veza sa programom za obračun plata


EVIDENCIJA RADNOG VREMENA
  Program za arhiviranje i praćenje dokumenata

Document Managment - Arhiv

Korisnik sam definiše vrste dokumenata, neograničen broj obeležja i statusa za svaku vrstu dokumenta.
Skeniranje i pohranjivanje jednog dokumenta jednim klikom, bez obzira koliko dokumenat ima stranica.
Pretraživanje dokumenata po :
 • vremenskom periodu
 • vrsti dokumenta
 • po partneru (licu koje je izdalo dokument)
 • obeležjima za datu vrstu dokumenta
 • statusima za datu vrstu dokumenta
 • po sadržaju dokumenta
PROGRAM ZA ARHIVIRANJE I PRAĆENJE DOKUMENATA
Poslovni programi: 

Integralni poslovni sistem - IPS

 • Finansijsko knjigovodstvo    
 • Fakturisanje
 • Osnovna Sredstva
 • Blagajna
 • Maloprodaja ( kase )
 • Veleprodaja


 • Materijalno poslovanje
 • Robno poslovanje
 • Magacinsko poslovanje
 • Kadrovska evidencija
 • Plate

UNOS I IZMENA OSNOVNIH SREDSTAVA
Pojedini programi iz naših paketa uspešno rade čak i duže od deset godina i dokazano su kvalitetni i pouzdani. Svi oni su veoma fleksibilni i mogu se prilagoditi najširem krugu korisnika, kao i praktično svim platformama. U završnoj fazi je nova verzija poslovnog program, potpuno web orijentisana, razvijana u .Net tehnologiji.


Programi za Psion mobilne računare:

Ovi programi podrazumevaju upotrebu Psion mobilnih računara kao nadogradnja postojećim poslovnim programima, tačnije kao nadogradnja informacionih sistema u svrhu automatizacije skupljanja i ažuriranja podataka na mestu nastanka. Zahvaljujuci veoma širokoj primeni Psion Workabout računara kao i našem iskustvu na poljima mobilnih računarskih tehnologija, razvili smo niz veoma kvalitetnih programa:

 • Program za izdavanje i fakturisanje sladoleda i druge robe u kamionima (mobilni magacini). Automatska veza sa Integralnim Poslovnim Sistemom
 • Program za popis osnovnih sredstava. Automatska veza sa Integralnim Poslovnim Sistemom
 • Program za očitavanje vodomera i naplatu vode na terenu - OFANA.
 • Program za prijem i izdavanje robe u veleprodajama.
 • Evidencija robe u magacinu ili na terenu, ručno, preko barkod ili radio zapisa.